Integritetspolicy

Introduktion
Maîtres arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn i vår app.

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut push-notis.

Tillämpningsområde
Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt medlemskap, dina köp, vid besök på någon av våra restauranger eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners). Maîtres tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Maîtres AB, org.nr. 559059-6879 , Birger Jarlsgatan 37 ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Maîtres.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?    

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt medlemskap, vid besök på anslutande restauranger samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

 

Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post).

 

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

 

 

Varför vi använder dina uppgifter:

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…

A.

För att kunna hantera ditt medlemskap i Maîtres och ge dig en personlig upplevelse

… baserat på vårt avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.

B.

För att kunna hantera kundserviceärenden

… baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra tjänster (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).

C.

För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms eller sociala medier

… baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

D.

För att kunna skicka personligt anpassade erbjudanden inom restaurang och livsstil?

… baserat på ditt föregående samtycke. Vill du inte längre ha personliga erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

E.

För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event

… baserat på vårt berättigade intresse. I detta fall behövs dina uppgifter för att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp våra tävlingar och events och ge information om vinnare. Om särskilda tävlingsvillkor förekommer baserar vi behandlingen i avtalet med dig.

F.

För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter

… baserat på vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats eller använda vår mobilapp Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

G.

För att kunna förhindra missbruk

… baserat på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

 

 

 

 

Hur vi skapar och använder kundprofiler
Generellt sätt använder vi analyser om våra kunders köp och beteenden på gruppnivå. Detta för att kunna förbättra teknisk funktionalitet, tjänster och produkter

Om vi skapar kundprofiler på individuell nivå, dvs att vi analyserar köphistorik och hur du använder våra tjänster, gör vi det för att kunna förstå dina behov och ge den bästa upplevelsen av Maîtres.

 

Hur vi delar dina uppgifter
Vi kommer dela dina uppgifter inom anslutna restauranger. Maîtres har för närvarande samarbete med restaurangerna: 4F, Allegrine, Adria, AG, Bar Central, Bardot, Bleck, Bistro Arsenalen, Boqueria, Brasserie Balzac, Broms, Jim&Jacob, Daphnes, Konstnärsbaren, Eriks Gondolen, Eriks Bakficka, Eriks Basar, Kommendören, Haga Bottega, Häktet, Tjoget, Low & Slow Smokehouse, Mäster Anders, La Madrina, La Bocca, Bistro Rigoletto, Miss Voon, Rolfs Kök, TAKO, Tennstopet, Vassa Eggen och Artilleriet.
Uppgifterna kommer då användas för samma ändamål som de samlades in för.

 

Lagring
Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

 

Medlemsuppgifter
Är du medlem samlar vi in personuppgifter, i form av adressuppdateringar, från Folkbokföringsregistret. Detta gör vi för att säkerställa att vi har dina senaste adressuppgifter och därigenom underlätta för dig som medlem.

 

Vi sparar dina uppgifter så länge som du väljer att vara medlem i Maîtres. Väljer du att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter, bortsett från uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamål A, B, E, F och G under punkt 4.

 

Vi kommer även att radera dina personuppgifter enligt andra stycket i denna punkt under denna punkt om du inte nyttjat vår tjänst de senaste 12 månaderna, och du måste därefter ansöka om nytt medlemskap om så önskas.

 

Dina rättigheter
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att endast få kommunikation från oss via appen men inte e-post.

Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundservice (se kontaktuppgifter under punkt 11).

 

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

 

Överföring av personuppgifter
Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på contact@maitres.com.